Noteikumi

Piegāde

Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties kādu no šādiem preču piegādes veidiem:

  • preču saņemšana vienā no DOJUS Latvija servisa centriem pēc sekojošām adresēm:

– “Ceļa zeme”, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
– Apvadceļš 9, Saldus, Saldus nov., LV-3801
– Mūrmuižas iela 5, Valmiera, LV-4201
– Jupatovkas iela 13, Rēzekne, LV-4601

  • preču piegāde mājās.

Ja, pasūtot preces, Pircējs izvēlas Preču saņemšanu SIA “DOJUS Latvija” servisa centrā, viņam prece ir jāizņem 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma par preces piegādi saņemšanas attiecīgajā servisa centrā un ievērojot norādītos darba laikus I‒V no pulksten 8.00 līdz 17.00, kā arī iepriekš sazināties pa tālr.: +371 25494829.

Ja Pircējs, pasūtot preces, izvēlas preču piegādi mājās:

  • Pircēja pienākums ir norādīt precīzu preču piegādes adresi;
  • Pircēja pienākums ir preces saņemt personīgi. Saņemot preces, ir jāuzrāda spēkā esošs personu apliecinošs dokuments (identifikācijas karte vai pase). Ja Pircējs nevar preces saņemt pats, bet preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepiederošai personai.

Preces piegādā Pārdevējs vai pilnvarots pārstāvis (kurjers). Izmantojot jūsu sniegto kontaktinformāciju, paziņosim jums par preču sūtījumu nodošanu kurjeram.
Pirms ierašanās kurjers pa tālruni vai ar SMS īsziņu (ja būsiet norādījuši tālruņa numuru) informēs jūs par plānoto piegādes laiku.

Piegādes laiks:
I‒V no pulksten 08.00 līdz 18.00;

Piegādes maksa precēm līdz 20 kg – 7,00 EUR.
Papildmaksa, ja preču svars pārsniedz 20 kg, bet nepārsniedz 75 kg – 19,00 EUR.
Precēm, kuru svars pārsniedz 75 kg, piegādes papildmaksa ir 49,00 EUR.

Preču izsniegšana
Saņemot pasūtītās preces, pārbaudiet sūtījuma(-u) stāvokli un parakstiet rēķinu (pavadzīmi) vai citu pieņemšanas un nodošanas dokumentu. Ja preču pieņemšanas un nodošanas laikā pamanījāt sūtījuma vai/un preces(-ču) ārējus bojājumus, preces(-ču) komplektācijas neatbilstību, noteikti atzīmējiet to faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā pieņemšanas un nodošanas dokumentā, kā arī mūsu pārstāvja (kurš jums piegādāja/izsniedza preci) klātbūtnē uzrakstiet brīvā formā sūtījuma un/vai preces bojājuma/neatbilstības aktu. Ja šādi nerīkosieties, mēs neuzņemsimies atbildību par:

  • preču bojājumiem, ja šo bojājumu iemesls nav rūpnieciskais brāķis;
  • preču komplektējošo daļu neatbilstību, ja šo neatbilstību var konstatēt, apskatot preci no ārpuses.

Maksu par preču piegādi (transportēšanu) nosaka Pārdevējs. Tā tiek norādīta pasūtījumā.
Par preču nodošanu kurjeram paziņosim jums ar SMS īsziņu un pa e-pastu.

Garantija līdz 4 gadiem
Bezmaksas piegāde pirkumiem tiešsaistē
Pirmssezonas serviss ar transportu