Noteikumi

Piegādes informācija

Preces tiek atdotas vai apmainītas pēc Pircēja rakstveida lūguma preces iegādes vietā vai citā Pārdevēja norādītā Pircējam izdevīgā vietā.

Atdodamajai/apmaināmajai precei ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • atdodamajai/apmaināmajai precei ir jābūt oriģinālā, kārtīgā iesaiņojumā;
  • prece nedrīkst būt sabojāta;
  • prece nedrīkst būt lietota, ir jābūt saglabātām tās ekspluatācijas īpašībām, jābūt pienācīgam pārdošanas izskatam (nesabojātām etiķetēm, aizsargplēvēm un tml.);
  • atdodamajai/apmaināmajai precei ir jābūt nokomplektētai tā, kā tā tika piegādāta Pircējam.

Pircējs pa e-pastu [email protected] vai kontaktinformācijā norādītajā adresē iesniedz rakstveida iesniegumu, kurā tiek norādīts vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, preces nosaukums un cena, konta numurs, uz kuru ir jāpārskaita līdzekļi, un iemesls (preces trūkumi vai citi iemesli), kura dēļ iegādātā prece neapmierina Pircēju, ja ir nopirkta neapmierinošas kvalitātes prece.

Iesniegumam tiek pievienots kases aparāta čeks vai pirkuma kvīts, vai cits preces pirkumu apstiprinošs dokuments (faktūrrēķins, kredītkartes konta izraksts par maksājumu, kredītkartes maksājuma kontrolčeks u. c.) (turpmāk tekstā – preces pirkuma dokuments).

Garantija līdz 4 gadiem
Bezmaksas piegāde pirkumiem tiešsaistē
Pirmssezonas serviss ar transportu