Privatumo politika

SIA “DOJUS Latvija”,PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) ir sniegta informācija par
to, kā tiks iegūti un apstrādāti Jūsu personas dati, kurus varat sniegt
tīmekļa vietnē
[email protected]

vai pa tālruni +371 67611724

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, var sniegt savus personas datus mūsu
tīmekļa vietnē, sociālo mediju kontos vai jebkādā citā iespējamā veidā tikai
ar savu likumīgo pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizbildņu, aizgādņu)
piekrišanu.

1. Kādiem nolūkiem un kādus personas datus mēs apstrādājam?

LĪGUMU SLĒGŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pasta indekss vai
e-pasta adrese, informācija par jūsu vajadzībām, maksājumu informācija par
precēm/pakalpojumiem (bankas konta numurs, maksājuma veids u. c.), pirkumu
vēsture (iegādātās preces un/vai pakalpojumi), preču un/vai pakalpojumu
cena, piegādes adrese un citi dati, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un
līguma izpildei) tiks apstrādāti, lai noslēgtu līgumu par preču iegādi,
pakalpojumu sniegšanu vai citu līgumu, kā arī lai sniegtu pakalpojumus un
novērtētu parādnieku risku.

Izmantojot mūsu ierīces, kas aprīkotas ar GPR, arī tiks iegūti un apstrādāti
Jūsu dati (šādā gadījumā mēs sniegsim informāciju par datu apstrādi
atsevišķi).

Tiesiskais pamatojums: i) līguma izpilde; ii) juridiska pienākuma
izpilde; iii) datu pārziņa leģitīmās intereses (lai atgūtu parādus,
pārvaldītu risku).

SAZIŅA UN INFORMĀCIJA

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,
jautājumus un citu Jūsu sniegto informāciju), lai atbildētu uz Jūsu
jautājumiem un sniegtu Jums informāciju. Šos datus mēs saņemam, kad Jūs
uzdodat jautājumus, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošo veidlapu, aizpildāt
reģistrācijas veidlapu, iesniedzat pieprasījumus un komentārus, izmantojot
sociālo plašsaziņas līdzekļu kontus, piedalāties aptaujās, kā arī tad, kad
zvanāt mums, lai sarunas laikā sniegtu informāciju.

Tiesiskais pamatojums: Jūsu piekrišana.

TIEŠAIS MĀRKETINGS

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, saimniecības/uzņēmuma
veids, saimniecības lielums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese,
informācija par Jums interesējošām ziņām), lai informētu Jūs par mūsu un
mūsu partneru izplatītajām precēm un pakalpojumiem un sniegtu citu būtisku
informāciju. Jūs saņemsiet no mums mārketinga informāciju, ja
pieteiksieties saņemt ziņas vai citus paziņojumus. Arī tad, ja, apmeklējot
mūsu rīkotos pasākumus, Jūs aizpildīsiet mūsu sniegtās anketas. Arī esošie
klienti var saņemt mārketinga paziņojumus par līdzīgām precēm un
pakalpojumiem no SIA “DOJUS Latvija”.


Jūsu datus mārketinga nolūkos apstrādās SIA “DOJUS Latvija” Latvijas
filiāle kā datu pārzinis, kas apstrādās jūsu datus saskaņā ar šo
Politiku.


Jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana saņemt tiešās tirgvedības
piedāvājumus no mūsu sadarbības partneriem.

Tiesiskais pamatojums: (i) Jūsu piekrišana; (ii) datu pārziņa
leģitīmās intereses (mārketings esošajiem klientiem).

VIDEONOVĒROŠANA

Mēs izmantojam videonovērošanas kameras savās telpās un teritorijā, kuru
pārvaldām. Šādas novērošanas mērķis ir aizsargāt mūsu darbiniekus, klientus
un citas personas un īpašumu, novērst noziegumus un identificēt
likumpārkāpējus. Par videonovērošanu Jūs informēs ar brīdinājuma zīmēm pie
ieejām filmētajās zonās un telpās.

Tiesiskais pamatojums: pārziņa leģitīmās intereses (īpašuma,
darbinieku un citu personu aizsardzība).

SĪKDATNES UN CITI AUTOMĀTISKI IEGŪTI DATI.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes:


Lai pārvaldītu savu piekrišanu statistikas un mārketinga sīkdatnēm,
varat to izdarīt, izmantojot sīkdatņu joslu, kas parādās tīmekļa vietnes
pirmā apmeklējuma laikā, vai mainot izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas
iestatījumus. Piemērus, kā to izdarīt populārākajās pārlūkprogrammās,
varat atrast šādās trešo personu tīmekļa vietnēs (mēs neatbildam par to
pareizību vai efektivitāti):

Internet
Explorer
,Chrome,Firefox,Safari,Opera.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz mūsu sociālo tīklu kontiem attiecas attiecīgā
sociālā tīkla sīkdatņu politika. Plašāku informāciju par mūsu

sociālo tīklu politiku

skatiet mūsu atsevišķā sadaļā.

Tiesiskais pamatojums: (i) Jūsu piekrišana; (ii) Datu pārziņa
leģitīmās intereses (lai varētu izmantot nepieciešamās sīkdatnes
tīmekļvietnes funkcionalitātei).

KANDIDĀTU ATLASE

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu,
tālruņa numuru, e-pasta adresi, pilsētu, izglītību, darba pieredzi,
informāciju par autovadītāja apliecību, vēlamo amatu, rekomendācijas,
pārbaudījumu rezultātus, atzīmes, kvalifikāciju, profesionālās prasmes,
personiskās īpašības un citu Jūsu sniegto informāciju) darbinieku atlases
nolūkos. Piesakoties amatiem, lūdzu, nesniedziet lieku informāciju, kas nav
nepieciešama. Atlases procesa laikā Jums tiks sniegta papildu detalizēta
informācija par personas datu apstrādi.

Tiesiskais pamatojums: (i) datu pārziņa leģitīmās intereses (atlasīt
kandidātus vakantajām amata vietām), (ii) darba līguma noslēgšana, (iii)
Jūsu piekrišana saglabāt Jūsu datus pēc atlases procesa beigām.

TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Lai aizsargātu savas likumīgās intereses un tiesības, lai reaģētu uz pret
mums iesniegtajām prasībām vai pretenzijām, kā arī, kad mēs paši iesniedzam
šādas prasības, mēs varam apstrādāt Jūsu datus saistībā ar noslēgtajiem
līgumiem, līgumu izpildi, sniegtajiem pakalpojumiem un citus šajā Politikā
noteiktos datus.

Pamatojums: pārziņa leģitīmās intereses (tiesību un interešu
aizstāvība).

2. Datu nodošana trešajām personām

Mēs varam pārsūtīt Jūsu personas datus, lai veiktu savu uzņēmējdarbību un
sniegtu nepieciešamos pakalpojumus:

 • Dojus Group grupas uzņēmumiem;
 • Juristiem;
 • Revidentiem;
 • Bankām/uzņēmumiem, kas atvieglo norēķinu operācijas, veikt riska un
  kredīta novērtējumu;
 • Uzņēmumi, kas palīdz organizēt konkursus/pasākumus;
 • valsts iestādēm, piemēram, tiesām, policijai, nodokļu inspekcijai, bet
  tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie
  tiesību akti vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu,
  darbinieku drošību un mūsu resursus;
 • sociāliem tīkliem (ja izvēlaties tiem sniegt savus personas datus);
 • Citiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma: IT
  pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, mārketinga pakalpojumu uzņēmumiem;
 • Atbildīgi izvēlētiem sadarbības partneriem DPD Lietuva, Synergy Effect,
  E-lab, SMS mārketings, Mailerlite.lt, Deere&Company, Softera, Go
  ERP, Lietuvos paštas.
 • citām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai
  aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

3. Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Laiku pa laikam mums var rasties nepieciešamība nosūtīt Jūsu personas datus
uz valstīm ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas, kurās var būt
zemāks datu aizsardzības politikas līmenis. Šādos gadījumos mēs darīsim visu
iespējamo, lai nodrošinātu pārsūtīto personas datu drošību.

Nosūtot personas datus uz šādām trešajām valstīm, mēs paļausimies uz:

 • Jūsu nepārprotamu piekrišanu;
 • Līgumu (piemēram, pasūtīt preces no ražotāja, piemērot precēm kvalitātes
  garantiju, konsultēt par ražotāja produktiem, detaļām un pakalpojumiem);
 • Ar datu saņēmēju parakstīts līgums, pamatojoties uz Eiropas Komisijas
  apstiprinātajām standarta līguma klauzulām. Standarta līguma klauzulas
  ir pieejamas

  šeit

  ;
 • Noteikumi, kas piemērojami uzņēmumiem, ja notiek datu nosūtīšana starp
  grupas uzņēmumiem;
 • Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību, ja saņēmējs atrodas valstī, uz
  kuras datu aizsardzības līmeni attiecas minētais lēmums;
 • Datu valsts inspekcijasatļauju.

Mēs esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskus un tehniskus
pasākumus, lai aizsargātu informāciju, ko iegūstam satura/pakalpojumu
sniegšanas nolūkā, taču atgādinām, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus
pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes
darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

4. Datu glabāšanas periods

Šobrīd mūsu iegūtie personas dati tiek glabāti šādus periodus:

Personas dati

Tiesiskais pamats

Uzglabāšanas periods

Maksājuma informācija

Līguma izpilde

10 gadus pēc maksājuma darījuma datuma.

Preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas vai citi līgumi un
informācija par tiem

Līguma izpilde

10 gadus pēc līguma termiņa beigām.

Mārketingam izmantotie personas dati

Piekrišana, leģitīmās intereses

Pamatojoties uz piekrišanu: 3 gadus pēc piekrišanas
sniegšanas tiešā mārketinga ziņu saņemšanai vai (ja
piekrišana nav dota) tikai līdzīgu preču un pakalpojumu
mārketingam, kamēr klientam ir vismaz viens spēkā esošs
līgums ar Datu pārzini un viņš nav iebildis pret šādu
mārketingu.

Leģitīmās intereses: līguma darbības laikā, ja vien līguma
parakstīšanas laikā netiek saņemts iebildums vai līdz
brīdim, kad tiek iesniegts iebildums.

Videonovērošanas materiāli

Leģitīmās intereses

Līdz 90 dienām.

Analītiskie dati

Piekrišana

Ja piekrītat analītikas sīkdatņu izmantošanai, analītikas
dati tiek apkopoti katras sesijas laikā, kamēr izmantojat
mūsu vietni (atverat to savā pārlūkprogrammā). Kad pametat
tīmekļa vietni, analītikas dati tiek anonimizēti (dati, kas
var jūs identificēt, tiek dzēsti bez iespējas tos atjaunot).

Jūsu jautājumi un sarakste

Leģitīmās intereses

Šie dati tiek dzēsti, kad tie vairs nav būtiski (jautājumi
vai pieprasījumi ir atrisināti). Maksimālais šādu datu
glabāšanas periods ir 24 mēneši.

Kandidātu personas dati

Leģitīmās intereses, darba līguma noslēgšana, piekrišana (ja
piemērojams), piekrišana

Atlasei uz konkrētu amatu – līdz atlases procesa beigām.
Atlasi uzskata par pabeigtu, kad veiksmīgais kandidāts ir
sekmīgi pabeidzis pārbaudes laiku, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus
pēc līguma noslēgšanas dienas.

Ja kandidāts piekrīt savu datu glabāšanai atlases datubāzē –
divus gadus no piekrišanas dienas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķa informācija par glabāšanas periodiem, kas
šeit nav norādīti, var būt ietverta atsevišķā dokumentā, piemēram, līgumā ar
Jums.

5. Jūsu tiesības

Jums ir un Jūs varat izmantot šādas datu subjekta tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Uzzināt savus datus un to, kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt labot vai, atkarībā no personas datu apstrādes nolūkiem,
  papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • Pieprasīt savu datu iznīcināšanu (tiesības tikt aizmirstam);
 • Pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties
  uz kādu no likumīgajiem pamatojumiem (tiesības ierobežot);
 • Pieprasīt Datu pārzinim sniegto datu pārsūtīšanu (tiesības uz
  pārsūtīšanu);
 • Jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde
  tiek veikta sabiedrības interesēs vai ja apstrāde ir nepieciešama Datu
  pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm (tiesības iebilst);
 • Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar VDAR ir pārkāptas, varat
  iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Latvijas iedzīvotāji var iesniegt
  sūdzību Datu valsts inspekcijai, vairāk informācijas skatīt
  www.dvi.gov.lv.Ja jūsu dzīvesvieta ir citā valstī vai strādājat citā
  valstī, varat iesniegt sūdzību šīs valsts uzraudzības iestādē, vairāk
  informācijas par datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienības/Eiropas
  Ekonomikas zonas dalībvalstīs skatīt
  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Pirms sūdzības
  iesniegšanas iesakām vispirms sazināties ar mums un kopīgi mēģināt
  atrisināt problēmu.

Lai izmantotu savas tiesības, varat to darīt, rakstot mums uz

[email protected]

vai izmantojot saites, kas norādītas mūsu sniegtā reklāmas satura materiāla
apakšā.


Lai izmantotu savas tiesības, mēs varam lūgt Jums pierādīt savu
identitāti, izmantojot personu apliecinošu dokumentu vai elektroniskās
saziņas līdzekļus (piemēram, elektronisko parakstu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju
(piemēram, informāciju, kas nepieciešama, lai reģistrētos tīmekļa vietnē vai
kontaktformā), taču tādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Jums
iespēju iegādāties mūsu produktus tiešsaistē, sazināties ar Jums vai sniegt
Jums mūsu pakalpojumus.

6. Nobeiguma noteikumi

Citām vietnēm, kurām var piekļūt, izmantojot šo vietni, vai kuru funkcijas
un funkcionalitāte ir iekļautas tiešsaistes pakalpojumos, ir savas privātuma
politikas un prakse. Arī citiem DoiS uzņēmumu grupas uzņēmumiem,
piegādātājiem un uzņēmējdarbības partneriem ir savas privātuma politikas un
prakse. Mēs iesakām iepazīties ar visu trešo personu sniegtajiem privātuma
paziņojumiem, pirms sniedzat tām informāciju vai izmantojat piedāvājumu vai
reklāmu.

Šo politiku pārskata vismaz reizi divos gados. Kad mēs atjaunināsim šo
politiku, mēs Jums tieši paziņosim par izmaiņām, kuras uzskatīsim par
būtiskām, un publicēsim paziņojumu tīmekļa vietnē. Ja Jūs piekļūsiet mūsu
saturam un/vai pakalpojumiem vai izmantosiet tos pēc šāda paziņojuma
ievietošanas, mēs uzskatīsim, ka esat pieņēmis jaunās prasības, kas
izklāstītas atjauninājumā.

Politika pēdējo reizi atjaunināta 2024-04-08.

Garantija līdz 4 gadiem
Bezmaksas piegāde pirkumiem tiešsaistē
Pirmssezonas serviss ar transportu